نتایج پژوهشهای حلقه در بخش اول

 

به نام خالق هستی بخش

با اتمام مرحله اول پژوهشهای بخش اول حلقه دین پژوهی نتایج پژوهشهای اعضای حلقه دین پژوهی بصورت مقاله در این قسمت از سایت قرار داده شده است. چکیده مقالات را در زیر مشاهده می نمایید

یا علی

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نظریه ادوارد برنِت تیلور و جیمز جورج فریزر

پیرامون : جان باوری و دین

 نظریه جان باوری ادوارد تیلور و جیمز فریزر به عنوان اولین تلاشهای انسان شناسی برای تبیین منشأ و جایگاه دین در زندگی بشر در قرن 19 ام ارائه شد. طبق این نظریه بشر در طول تاریخ یک روند تکاملی را در باب دین طی کرده است که از اعتقاد به ارواح فردی کوچک و جزئی مرتبط با اشیاء و پدیده ها آغاز می شود، با تفکیک ارواح از اشیاء و هویت یافتن آنها به عنوان الهه ها پیش می رود، سلسله مراتب خدایان شکل می گیرد و در نهایت یک خدا در صدر گروه خدایان قرار می گیرد و جان باوری به عالی ترین شکل خود می رسد که همان توحید است. طبق این نظریه دین صرفاً برای تبیین جهان طبیعی ایجاد شده است و اکنون که علم این وظیفه را به صورت عقلانی تری بر عهده گرفته است، دین باید کنار گذاشته شود. در این مقاله ابتدا زمینه های رشد نظریه جان باوری را مرور می کنیم، سپس نظریات تیلور و فریزر را پیرامون دین شرح می دهیم و به نقدهای وارد بر این نظریات اشاره می کنیم. در نهایت نظر اسلام درباره نظریه جان باوری را ارائه می کنیم.

مشاهده مقاله کامل

دریافت مقاله برای استفاده در تلفن همراه

-----------------------------------------------------------------------------------------

 جایگاه دین در نظریات فروید

مولف: زیبا فاضل

نقش زیگموند فرويد اهميتي چنان وسيع دارد كه بحث ها و نظريه هاي او در بيشتر حوزه هاي علوم اجتماعي و انساني نفوذ دارد و پژوهش مي شود. ، اما آنچه در اينجا به بحث ما مربوط مي شود، آراي فرويد درباره روان شناسي دين است. فرويد به جز آن كه در باب ضمير ناخودآگاه انساني و كنش و منش رواني او سخن گفته، در باره دين، خاستگاه، معنا و انگيزه هاي روي آوردن آدميان به دین نيز مباحثي آورده است. او خاستگاه دین را غرایز جنسی سرکوب شده ای می داند که به ضمیر ناخودآگاه رانده شده اند و به صورت دین تجلی کرده اند. نظریات روانکاوی و دین شناسی فروید گرچه در ابتدا چالشهای بسیاری آفرید، اما امروزه به شدت نقد شده است و اعتبار خود را از دست داده است. در این مقاله ابتدا زمینه های رشد نظریه فروید را بررسی می کنیم و سیر تحولی نظریات او را مرور می نماییم و آنگاه به نقدهایی که بر نظریه او وارد شده است می پردازیم. 

مشاهده مقاله کامل

دریافت مقاله برای استفاده در تلفن همراه

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

دین شناسی امیل دورکیم

مولف: منصوره توسلی

امیل دورکیم که از بنیانگذاران جامعه شناسی علمی به شمار می رود، نظریاتی گسترده راجع به دین دارد. از نظر دورکیم، دین به شدت با جامعه گره خورده است و آیینهای دینی با هدف تحکیم جامعه و تقویت وفاداری افراد به آن انجام می شود. از نظر او گرچه مومنان گمان می کنند که خدا را می پرستند، اما  در واقع این جامعه است که مورد پرستش و تقدیس قرار می گیرد. دورکیم  روند تکاملی دین مورد نظر تیلور و فریزر را قبول ندارد. اما معتقد است همه ادیان شکل پیشرفته ای از دین ابتدایی توتمیسم هستند. او دین را تنها به کارکرد اجتماعی آن محدود می کند و دچار تحویلگرایی شده است. نقدهای بسیاری به جنبه های مختلف نظریه دورکیم وارد شده است که باعث شده است، اعتبار این نظریه از بین برود. در این مقاله پس از مقدمه ای کلّی، نظریات دین شناسانه امیل دورکیم را ارائه می کنیم و به نقد و بررسی آن می پردازیم.  

مشاهده مقاله کامل

دریافت مقاله برای استفاده در تلفن همراه

-----------------------------------------------------------------------------------------

دین شناسی کارل مارکس

مولف: پریسا حسن زاده

کارل مارکس از جمله افرادی است که یک مکتب بشری را به همراه یارانش بنا گذاشت که از اقتصاد شروع ‏میشد اما سیاست، اجتماع، فرهنگ و ... را نیز در خود تعریف می کرد. نظریات مارکس گرچه در زمان خود ‏او مورد توجه مردم قرار نگرفت، اما بعدها توانست تاثیرات شگرفی در جهان بگذارد و زمانی بود که یک سوم ‏مردم جهان تحت حکومتهای مارکسیستی زندگی می کردند. به مرور زمان و با تجربه های تلخ این ‏حکومتها، نظریات مارکس اعتبار خود را از دست داد. یکی از این نظریات نظریه مارکس پیرامون دین و ‏نقش آن بود. از نظر مارکس دین و بسیاری از ابعاد زندگی انسان، تنها روبنا هستند و اقتصاد است که نقش ‏پایه ای دارد. او دین را افیون توده ها و توجیه گر ستمهای طبقه حاکم می دانست. با این حال حتی در ‏زمان خودش نیز نتوانست به نقدهای جدّی ای که به نظریه اش وارد بود پاسخ دهد. در این مقاله ابتدا ‏زمینه های رشد نظریات مارکس را بررسی می کنیم. سپس نظریات مارکس را مرور می کنیم. در نهایت ‏نقدهای وارد بر این نظریات را ارائه می کنیم.‏ 

مشاهده مقاله کامل

دریافت مقاله برای استفاده در تلفن همراه

-----------------------------------------------------------------------------------------

برای دریافت مجموعه مقالات بخش اول پژوهشهای حلقه به صورت کتاب تلفن همراه اینجا را کلیک کنید

گزارش تخلف
بعدی